Verkeersveiligheid in Borgloon

Op 30 juni 2018, over deze onderwerpen: Lokaal beleid

Sluipverkeer

Als partij zijn we fors begaan met de veiligheid van onze burgers. Het is dan ook vanzelfsprekend dat we bijzonder zeer veel aandacht blijven besteden aan die in het verkeer. In één van onze vorige edities hadden we het al eens over de sluipwegen, die door de bebouwde kommen van Alken, Wellen, Hoepertingen, Gelmen, Mielen-Boven-Aalst en Jeuk lopen. Ook de Boeshovenweg blijft erg problematisch. Sedertdien is het alleen nog maar veel erger geworden en is de toestand in Rijkel zelfs haast onhoudbaar geworden.

Op een weg van nauwelijks 3 meter breed tussen Rijkel en Gelmen, waar het verkeer in beide richtingen is toegelaten, is er zelfs een snelheidsbeperking van maximaal 70 km/u. Tijdens de spitsuren wordt deze heel graag en zeer veelvuldig benut als sluipweg aan snelheden hoger dan toegelaten. En dit op een weg met fietsende schoolkinderen, waar er nauwelijks plaats is voor onverwacht opduikend verkeer met tegenliggers om ergens fatsoenlijk te kunnen afzetten. Daar enkel éénrichtingsverkeer toelaten zou een ideale oplossing zijn, maar niet doenbaar, alleen al omwille van de omwonenden. We pleiten er wel voor om daar de snelheden te beperken tot maximaal 50 km/u i.p.v. van de toegelaten 70 km. Eigenlijk een zeer kleine moeite, die zelfs niet eens kostelijk is, met natuurlijk een verscherpte en efficiënte politiecontrole.

 

Stoepen in het centrum

Hoe erg gevaarlijk het kan zijn voor fietsers, waar er geen echte fietspaden zijn, dat beseft men des te meer als autochauffeur achter het stuur. In het centrum van onze stad wordt tweerichtingsverkeer toegelaten voor fietsers. Het zou voor alle weggebruikers veel veiliger zijn om ook fietsers enkel toe te laten in één enkele richting en dus mee met het andere verkeer. Maar al te vaak dient de fietser nu regelmatig uit te wijken en te blijven fietsen op de stoep omwille van zijn eigen veiligheid. Onnodig uit te leggen dat dit nu ook al de voetgangers in extra gevaar kan brengen of zelfs inwoners, die hun huizen willen verlaten langs de voordeuren. Voor het overige zullen we het hier maar niet hebben over de kwaliteit van onze stoepen. Echter een zeer grote lijdensweg voor rolstoelpatiënten en zelfs wanneer ze worden voortgeduwd door een begeleider!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is